Δείτε εδώ :
     
Υπηρεσίες Εκτύπωση E-mail

1. Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

 • Η διενέργεια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως Εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής ή Οργανισμών Δημοσίου.
 • Ειδικοί έλεγχοι διαχείρισης
 • Έλεγχος και αποτίμηση επιχειρήσεων.

2. Λογιστικές Υπηρεσίες / Reporting:

 • Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Σύνταξη των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων καθώς και σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική και Φορολογική Νομοθεσία.
 • Εφαρμογή των εταιρικών λογιστικών σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Σύνταξη & εφαρμογή Λογιστικού Σχεδίου, Αναλυτικής Λογιστικής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης.
 • Παραμετροποίηση συστημάτων ERP.
 • Λειτουργία μηχανογραφικών συστημάτων εμπορικής διαχείρισης και σύνδεσης τους με Γενική Λογιστική.
 • Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών των επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Δημιουργία κατάλληλων report για Διοικητική πληροφόρηση.(Management Accounting)
 • Reporting μηνιαίο / ετήσιο για λόγους Consolidation.


3. Φορολογικές Υπηρεσίες:

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
 • Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 • Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων σε συνάρτηση με επενδυτικά προγράμματα.
 • Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.

4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
 • Η παροχή συμβουλών για οργάνωση επιχειρήσεων, Διοικητική Λογιστική καθώς και για συγχωνεύσεις, μετασχηματισμούς - μετατροπές επιχειρήσεων, αποσχίσεις κλάδων, εκκαθαρίσεις, εξαγορές και αποτιμήσεις επιχειρήσεων.
 • Στελέχωση λογιστηρίου εταιρειών με εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού.
 • Άσκηση έργου εκκαθαριστού και συμβούλου σύνδικου πτώχευσης.

5. Μισθοδοσία - Εργατικά Θέματα:

 • Υπολογισμό μισθοδοτικών καταστάσεων σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.
 • Έκδοση όλων των μηνιαίων και ετήσιων μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Υποβολή μέσω Internet των Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις στο Ι.Κ.Α.
 • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτεί η Ελληνική Εργατική νομοθεσία για την πρόσληψη, απόλυση και οικειοθελή αποχώρηση μισθοδοτούμενου προσωπικού.
 • Σύνταξη οικονομικών μελετών για επιχορηγήσεις επενδύσεων.

6. Υπηρεσίες εξωτερικών διεκπεραιώσεων:

 • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.
 • Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

7. Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου – Οικονομικές Μελέτες:

 • Σύσταση και εγγραφή στην Ελλάδα εταιριών κάθε νομικής μορφής.
 • Σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων. Υποβολή στην Δ/νση Εμπορίου όλων των απαραίτητων νομοποιητικών εγγράφων των Ανωνύμων Εταιρειών.

Τομείς εξειδικευμένης δραστηριότητας

Η εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες στης περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Πελάτες μας είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς :

1. Βιομηχανικές επιχειρήσεις
2. Εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρικό - λιανικό εμπόριο)
3. Εκδοτικές επιχειρήσεις
4. Κατασκευαστικές - Κτηματικές επιχειρήσεις
5. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
6. Επισιτιστικές Επιχειρήσεις
7. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
8. Τουριστικές επιχειρήσεις (Incoming – Outgoing)
9. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
10. Ιατρικά – θεραπευτικά κέντρα
11. Επαγγελματικές υπηρεσίες (Αρχιτέκτονες, Δικηγόροι, Ιατροί κ.λ.π.)
12. Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Δημοσίου Ενδιαφέροντος

 
 • Greek
 • English

Είσοδος Μελών

Εάν είστε συνεργάτης μας, τότε μπορείτε να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης που σας έχουμε δώσει.


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Η είσοδός σας στο σύστημα, σας δίνει την δυνατότητα για περεταίρω ενέργειες.

Πελάτες

Οι συνεργασίες μας με όλους τους πελάτες μας είναι άψογες. Αυτό είναι που κάνει την εταιρεία μας αξιόλογη.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοί

Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα με όλους τους χρήσιμους συνδέσμους.
Επιλέξτε από τις παρακάτω κατηγορίες, τους συνδέσουμς που θέλετε να δείτε :

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ (δ.τ. I.A.S. ΕΠΕ), ιδρύθηκε το 2004 από μία ομάδα ικανών και έμπειρων επαγγελματιών, εγκεκριμένων και πιστοποιημένων από την Ελληνική Νομοθεσία.

Το Προσωπικό

Το προσωπικό της εταιρείας μας, που σήμερα φτάνει τα 35 άτομα, απαρτίζεται από πτυχιούχους Ανωτάτων και Ανωτέρων Οικονομικών Σχολών, με επαρκή εμπειρία στην Ελληνική Φορολογική, Εμπορική και Εργατική νομοθεσία.

Θα μας βρείτε

Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Νέα Ιωνία, πλησίον του κόμβου Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Αττικής Οδού.
Copyright © 2018 E-IAS - Design by World Of Web.gr All rights reserved.
Fatal error: Call to a member function mark() on a non-object in /hsphere/local/home/bbbm9vy/e-ias.gr/index.php on line 271